Har du finskspråkiga kunder?

Finländarna älskar sitt språk. Värdesätt dina kunder och anpassa därför marknadsföringsmaterialet till det finska språket. ENFEDIKO hjälper. 

Vi gör kvalitativt, språkmässigt högklassigt och framförallt säljande texter med tanke på din produkt och målgrupp. 

Bredda ditt kundunderlag lätt, snabbt och förmånligt!

Fråga mer! 

satu@enfediko.fi